Er komt iets moois.
Met een lokale architect.
En input van de omgeving.


Er is een grote vraag naar woningen in Maassluis. Via deze weg informeren wij u graag over een nieuw woningbouwplan in uw directe omgeving. We nodigen u uit om hierover met ons in gesprek te gaan.

Mahler Vastgoed Ontwikkeling heeft het voornemen om het voormalig Rabobank gebouw aan de Uiverlaan 16 te herontwikkelen tot woningbouw. De gemeente staat hier positief tegenover.

De verschillende mogelijkheden tot woningbouw zijn uitvoerig bekeken voor deze locatie.

Een herontwikkeling in de vorm van sloop & nieuwbouw met woonbestemming in de vorm van (betaalbare) appartementen met het benodigd parkeren op eigen terrein blijken het meest passend. Een aandachtpunt hierbij is het vergroenen van de entree naar het parkeren aan de Roerdompstraat.